© 2019 Anglų kalbos Klubas

Pasiruošimas VBE

VBE Kalbėjimas

Individualios pamokos

15 Susitikimų

20 Susitikimų

KLAUSYMAS, SKAITYMAS, RAŠYMAS, KALBĖJIMAS
PASIRENGIMAS EGZAMINO KALBĖJIMUI
SPRAGŲ TAISYMAS, ŽINIŲ GILINIMAS